25 februarie 2024

În timpul concediului de creștere a copilului (care este de doi ani sau trei ani, în cazul copiilor cu nevoi speciale), părintele care stă acasă primește o indemnizație lunară, dacă îndeplinește câteva criterii.

Beneficiază de indemnizație de creștere a copilului mamele sau tații care, în ultimele 24 de luni anterioare nașterii copilului au realizat venituri impozabile, timp de 12 luni consecutiv. Este vorba atât despre salarii, cât și venituri asimilate salariilor și supuse impozitului pe venit. Mai beneficiază de indemnizație și mamele care nu au realizat venituri în ultimele 24 de luni, însă se încadrează în una dintre următoarele categorii:

(mama) și-a însoțit soțul în misiune permanentă în străinătatea beneficiat de indemnizație de șomaja beneficiat de indemnizație creștere copil până la 2 sau 3 ania avut pensie de invaliditatea beneficiat de concediu fără plată pentru a participa la cursuri de formare sau perfecționare profesională din proprie inițiativă sau cu acordul angajatoruluia beneficiat de concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătatea realizat perioade asimilate stagiului de cotizare în sistemul public de pensiia urmat sau urmează cursurile de zi ale învățământului universitar, postuniversitar sau licealau trecut cel mult 60 de zile de când a absolvit cursurile de zi ale învățământului universitar, cu examen de diplomă și/sau licențăpentru luna în care s-a născut copilul se ia în calcul venitul cuvenit în luna respectivă. Cum se calculează indemnizația pentru creșterea copilului în 2024

Pentru a calcula suma care îi revine lunar părintelui care îngrijește copilul, se calculează media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din cele 24 anterioare nașterii copilului. Indemnizația va avea o valoare de 85% din această medie a veniturilor nete. Legislația din România spune că indemnizația de creștere a copilului trebuie să se încadreze într-un anumit interval.

Aceasta nu poate fi mai mică de 1.495 de lei pe lună, dar nici mai mare de 8.500 de lei pe lună, indiferent de media veniturilor din ultimele 24 de luni. Părintele care a solicitat acest drept după nașterea copilului, poate renunța oricând la el, în favoarea celuilalt părinte. Dacă mama decide să se întoarcă la serviciu când copilul împlinește un an, poate intra tatăl în concediu de creștere a copilului, până când cel mic împlinește doi ani.

Ce acte trebuie să depui pentru a primi indemnizație

Indemnizația de creștere a copilului se oferă după încheierea concediului de maternitate. Pentru a intra în posesia banilor, părintele care solicită acest drept trebuie să depună la primărie sau la DGASPC un dosar care să cuprindă următoarele documente:

cerere-tipactul de identitate al solicitantului (copie și original)actul de identitate al celuilalt părinte (copie și original)certificatul de naștere al copilului (copie și original)copie livret de familiecertificat de căsătorie (copie și original)adeverinţă eliberată de angajator din care să rezulte că persoana îndreptăţită: a realizat venituri salariale supuse impozitului pevenit, potrivit Codului Fiscal, timp de 12 luni consecutiv, în ultimele 24 luni anterior datei naşterii copiluluideclarație pe propria răspundere (în cazul în care tatăl solicită concediul, trebuie să declare că mama nu beneficiază de acest drept)extras de cont, pentru a primi indemnizația pe card.

Trebuie menționat că, în perioada în care primește indemnizație, părintele nu are voie să lucreze, pentru că va pierde acest drept. Cu toate acestea, legea îi permite să realizeze venituri, atât timp cât se încadrează într-un anumit prag. Cei aflați în concediu de creștere a copilului pot obține venituri nete anuale de până la de opt ori indemnizația minimă. Aceasta este 1.495 de lei, iar suma maximă anuală pe care o poți încasa din diverse activități, fără să pierzi indemnizația, este de 11.960 de lei.

SURSA

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Copyright © All rights reserved. | ChromeNews by AF themes.